Jak spravedlivě rozdělit všechnu tekutinu
do dvou nádob?
             
 
 
 
 
  0  /10   7 /7   3 /3  
momentální obsah v nádobě /celkový obsah nádoby


Z kterého kelímku do kterého budeš přelévat?

         
zbývající počet přelití   9